Užívateľ: neprihlásený08.07.2020
 
 


Štatistika pre počítadlo 'Poradna'


Odkazovače, teda stránky, z ktorých prišli návštevníci (8.7.2020)
1Priamy pristup11
2https://www.google.com/7
3https://www.bing.com/4
4http://search.seznam.cz/3
5http://seznam.cz/3
6http://www.czporadna.cz/16352/pouzivate-na-lusteni-krizovek-napovedu3
7http://search.seznam.cz/?q=kdo je firma beko.&url=http%3A%2F%2Fwww.czporadna.cz%2F13072%2Fkdo-je-fir2
8http://search.seznam.cz/?q=kdy p%C5%AFjdu do d%C5%AFchodu&url=http%3A%2F%2Fwww.czporadna.cz%2F933%2F2
9https://www.google.cz/2
10http://search.seznam.cz/?q=macocha rezervace&url=http%3A%2F%2Fwww.czporadna.cz%2F10990%2Fpropast-mac2
11http://search.seznam.cz/?q=Aby kytka ve vaze vydrzela dele&url=http%3A%2F%2Fwww.czporadna.cz%2F329421
12http://search.seznam.cz/?q=Co delat v duchodu&url=http%3A%2F%2Fwww.czporadna.cz%2F9939%2Fco-delat-v-1
13http://search.seznam.cz/?q=kolik v%C3%A1%C5%BE%C3%AD 1m2 %C5%BEeleza&url=http%3A%2F%2Fwww.czporadna.1
14http://search.seznam.cz/?q=an%C5%A1tajn&url=http%3A%2F%2Fwww.czporadna.cz%2F10155%2Fkde-se-narodil-a1
15http://search.seznam.cz/?q=%C5%BE%C3%A1dost o sv%C4%9B%C5%99en%C3%AD d%C3%ADt%C4%9Bte do p%C3%A9%C4%1
16http://search.seznam.cz/?q=www.reakce organismu na teflon&url=http%3A%2F%2Fwww.czporadna.cz%2F50431%1
17http://search.seznam.cz/?q=dom%C3%A1c%C3%AD rychlokva%C5%A1ky&url=http%3A%2F%2Fwww.czporadna.cz%2F951
18http://search.seznam.cz/?q=deska do p%C5%99%C3%ADv%C4%9Bsn%C3%A9ho voz%C3%ADku&url=http%3A%2F%2Fwww.1
19http://search.seznam.cz/?q=kdy presadit meru%C5%88ky&url=http%3A%2F%2Fwww.czporadna.cz%2F26291%2Fjak1
20http://search.seznam.cz/?q=nat%C3%ADr%C3%A1n%C3%AD vyjet%C3%BDm olejem&url=http%3A%2F%2Fwww.czporadn1
21http://search.seznam.cz/?q=cvi%C4%8Den%C3%AD ka%C5%BEd%C3%BD den&url=http%3A%2F%2Fwww.czporadna.cz%21
22http://search.seznam.cz/?q=p%C5%99ihl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD auta z n%C4%9Bmecka&url=http%3A%2F%2Fwww.c1
23http://search.seznam.cz/?q=jak se zbavit vnit%C5%99n%C3%ADch otok%C5%AF&url=http%3A%2F%2Fwww.czporad1
24http://search.seznam.cz/?q=Ho%C5%99k%C3%BD kvetak&url=http%3A%2F%2Fwww.czporadna.cz%2F13379%2Fproc-j1
25https://uk.search.yahoo.com/1
26http://search.seznam.cz/?q=kde hromosvod nen%C3%AD nutn%C3%BD&url=http%3A%2F%2Fwww.czporadna.cz%2F131
27http://search.seznam.cz/?q=Kdy u%C4%8Dit jezdit d%C3%ADt%C4%9B na kole&url=http%3A%2F%2Fwww.czporadn1
28http://search.seznam.cz/?q=jak%C3%BD l%C3%ADh na tinktury&url=http%3A%2F%2Fwww.czporadna.cz%2F3977%21
29http://search.seznam.cz/?q=net%C5%99esk v v byt%C4%9B&url=http%3A%2F%2Fwww.czporadna.cz%2F4008%2Fpor1
30http://search.seznam.cz/?q=alzhajmr nemoc&url=http%3A%2F%2Fwww.czporadna.cz%2F24763%2Fverite-v-ducho1
31http://search.seznam.cz/?q=natka na rt%C5%AF&url=http%3A%2F%2Fwww.czporadna.cz%2F45121%2Fjak-lecit-o1
32http://search.seznam.cz/?q=%C5%A1pin%C4%9Bn%C3%AD po p%C5%99echodu&url=http%3A%2F%2Fwww.czporadna.cz1
33http://search.seznam.cz/?q=okurky a raj%C4%8Data dohromady&url=http%3A%2F%2Fwww.czporadna.cz%2F389721
34http://search.seznam.cz/?q=jak uchovat libe%C4%8Dek&url=http%3A%2F%2Fwww.czporadna.cz%2F17432%2Fjak-1
35http://search.seznam.cz/?q=tr%C3%A1va v z%C3%A1mkov%C3%A9 dla%C5%BEb%C4%9B&url=http%3A%2F%2Fwww.czpo1
36http://search.seznam.cz/?q=bolest no%C5%BEn%C3%AD klenby&url=http%3A%2F%2Fwww.czporadna.cz%2F39276%21
37http://search.seznam.cz/?q=protokol na ta%C5%BEn%C3%A9 za%C5%99%C3%ADzen%C3%AD&url=http%3A%2F%2Fwww.1
38http://search.seznam.cz/?q=roiboos a zdrav%C3%AD&url=http%3A%2F%2Fwww.czporadna.cz%2F49643%2Fcim-je-1
39http://search.seznam.cz/?q=pro%C4%8D nenapou%C5%A1t%C3%AD my%C4%8Dka vodu&url=http%3A%2F%2Fwww.czpor1
40http://search.seznam.cz/?q=jeskyn%C4%9B macocha rezervace&url=http%3A%2F%2Fwww.czporadna.cz%2F10990%1
41http://search.seznam.cz/?q=pad%C3%A1n%C3%AD jablek&url=http%3A%2F%2Fwww.czporadna.cz%2F17487%2Fco-zp1
42http://search.seznam.cz/?q=Presadit merunku 1rok starou&url=http%3A%2F%2Fwww.czporadna.cz%2F26291%2F1
43http://search.seznam.cz/?q=jak se po%C4%8D%C3%ADtaj%C3%AD psi roky&url=http%3A%2F%2Fwww.czporadna.cz1
44http://search.seznam.cz/?q=jak se vykupuje zlato&url=http%3A%2F%2Fwww.czporadna.cz%2F40240%2Fvykupni1
45http://search.seznam.cz/?q=k%C5%99e%C4%8De v noh%C3%A1ch v noci&url=http%3A%2F%2Fwww.czporadna.cz%2F1
46http://www.czporadna.cz/12300/jak-se-zbavit-otoku1
47http://search.seznam.cz/?q=africk%C3%BD %C5%A1nek&url=http%3A%2F%2Fwww.czporadna.cz%2F37412%2Fsnek-a1
48http://search.seznam.cz/?q=kolik je 10 palc%C5%AF&url=http%3A%2F%2Fwww.czporadna.cz%2F18573%2Fkolik-1
49http://search.seznam.cz/?q=co %C5%BEere gekon&url=http%3A%2F%2Fwww.czporadna.cz%2F50594%2Fco-zere-ge1
50http://search.seznam.cz/?q=pro%C5%A1l%C3%A9 granule&url=http%3A%2F%2Fwww.czporadna.cz%2F38314%2Fpros1
51http://search.seznam.cz/?q=druhy brambory&url=http%3A%2F%2Fwww.czporadna.cz%2F6635%2Fdruhy-brambor&v1
52http://search.seznam.cz/?q=pro%C4%8D bol%C3%AD palce u nohy&url=http%3A%2F%2Fwww.czporadna.cz%2F12281
53http://search.seznam.cz/?q=Skace kliste&url=http%3A%2F%2Fwww.czporadna.cz%2F6876%2Fskace-kliste&v=2&1
54https://www.google.com1
55http://search.seznam.cz/?q=potvrzen%C3%AD o zdaniteln%C3%BDch p%C5%99%C3%ADjmech online&url=http%3A%1
56http://search.seznam.cz/?q=mzdov%C3%A1 %C3%BA%C4%8Detn%C3%AD kolik vyd%C4%9Blava&url=http%3A%2F%2Fww1
57http://search.seznam.cz/?q=Horky kvetak&url=http%3A%2F%2Fwww.czporadna.cz%2F13379%2Fproc-je-kvetak-h1
58http://www.czporadna.cz/40083/jak-odstranit-travu-ze-zamkove-dlazby1
59http://search.seznam.cz1
60http://search.seznam.cz/?q=kolik m%C3%A1 m%C3%ADt %C4%8Dlov%C4%9Bk tep%C5%AF za za minutu&url=http%31
61http://search.seznam.cz/?q=zubn%C3%AD korunka cena&url=http%3A%2F%2Fwww.czporadna.cz%2F2459%2Fcena-z1
62http://search.seznam.cz/?q=bolest nohou v noci&url=http%3A%2F%2Fwww.czporadna.cz%2F56990%2Fco-muze-z1
63http://search.seznam.cz/?q=kde p%C5%99ihl%C3%A1sit ta%C5%BEn%C3%A9 za%C5%99%C3%ADzen%C3%AD&url=http%1
64http://search.seznam.cz/?q=magnesium pr%C5%AFjem&url=http%3A%2F%2Fwww.czporadna.cz%2F15197%2Fprujem-1
65http://search.seznam.cz/?q=Recenze automaticka prevodovka&url=http%3A%2F%2Fwww.czporadna.cz%2F52487%1
66http://search.seznam.cz/?q=Pro%C4%8D uhniva sukulent&url=http%3A%2F%2Fwww.czporadna.cz%2F21070%2Fjak1
67http://search.seznam.cz/?q=nejhez%C4%8D%C3%AD m%C3%ADsta v %C4%8Cesku&url=http%3A%2F%2Fwww.czporadna1
68http://search.seznam.cz/?q=jak nam%C3%ADchat v%C3%A1pno na b%C3%ADlen%C3%AD&url=http%3A%2F%2Fwww.czp1
69http://search.seznam.cz/?q=Vytrhane vousy&url=http%3A%2F%2Fwww.czporadna.cz%2F24446%2Fdoroste-oholen1
70http://search.seznam.cz/?q=pro%C4%8D okurky nekvetou&url=http%3A%2F%2Fwww.czporadna.cz%2F12439%2Fpro1
71http://www.czporadna.cz/56079/nosnost-kolmo-postaveneho-tramu-15-x-26-cm1
72http://search.seznam.cz/?q=rozd%C3%ADl mezi psychologem a psychiatrem&url=http%3A%2F%2Fwww.czporadna1
73http://search.seznam.cz/?q=%C5%A1nek africk%C3%BD&url=http%3A%2F%2Fwww.czporadna.cz%2F37412%2Fsnek-a1
74http://search.seznam.cz/?q=cvi%C4%8Den%C3%AD na nohy&url=http%3A%2F%2Fwww.czporadna.cz%2F52560%2Fcvi1
75http://search.seznam.cz/?q=n%C3%A1pov%C4%9Bda do k%C5%99%C3%AD%C5%BEovek on-line&url=http%3A%2F%2Fww1
76http://search.seznam.cz/?q=kl%C3%AD%C4%8D v z%C3%A1mku zevnit%C5%99&url=http%3A%2F%2Fwww.czporadna.c1
77http://search.seznam.cz/?q=ukon%C4%8Den%C3%AD dp%C4%8D&url=http%3A%2F%2Fwww.czporadna.cz%2F38593%2Fu1
78http://search.seznam.cz/?q=pro%C5%A1l%C3%BD cestovn%C3%AD pas&url=http%3A%2F%2Fwww.czporadna.cz%2F391
79http://search.seznam.cz/?q=n%C3%A1pov%C4%9Bda pro lu%C5%A1t%C4%9Bn%C3%AD k%C5%99%C3%AD%C5%BEovek&url1
80http://search.seznam.cz/?q=rama m%C3%A1slo&url=http%3A%2F%2Fwww.czporadna.cz%2F6219%2Frama-vs-maslo&1
81http://search.seznam.cz/?q=co uva%C5%99it z li%C5%A1ek&url=http%3A%2F%2Fwww.czporadna.cz%2F40113%2Fc1
82http://search.seznam.cz/?q=jak vyrobit n%C3%A1pl%C5%88 do bublifuku&url=http%3A%2F%2Fwww.czporadna.c1
83http://search.seznam.cz/?q=zdrav%C3%A9 stravov%C3%A1n%C3%AD nen%C3%AD pro ka%C5%BEd%C3%A9ho&url=http1
84http://search.seznam.cz/?q=mohu krmit psa syrov%C3%BDm masem&url=http%3A%2F%2Fwww.czporadna.cz%2F2951
85http://search.seznam.cz/?q=kde koupit %C4%8Dist%C3%BD l%C3%ADh&url=http%3A%2F%2Fwww.czporadna.cz%2F31
86http://search.seznam.cz/?q=jak zahustit gul%C3%A1%C5%A1&url=http%3A%2F%2Fwww.czporadna.cz%2F64%2Fjak1
87http://search.seznam.cz/?q=co pom%C3%A1ha na kru%C4%8Den%C3%AD v b%C5%99i%C5%A1e&url=http%3A%2F%2Fww1
88http://search.seznam.cz/?q=co znamena okurkova sezona&url=http%3A%2F%2Fwww.czporadna.cz%2F51130%2Fco1
89http://search.seznam.cz/?q=pro%C4%8D se d%C4%9Blaj%C3%AD koutky&url=http%3A%2F%2Fwww.czporadna.cz%2F1
90http://search.seznam.cz/?q=p%C5%99esolen%C3%A9 j%C3%ADdlo&url=http%3A%2F%2Fwww.czporadna.cz%2F6365%21
91http://search.seznam.cz/?q=Pro%C4%8D pes %C5%BEere na me noze&url=http%3A%2F%2Fwww.czporadna.cz%2F121
92http://search.seznam.cz/?q=k%C5%99i%C5%BEovky- lu%C5%A1t%C4%9Bn%C3%AD n%C3%A1pov%C4%9Bda&url=http%3A1
93http://search.seznam.cz/?q=Rekvalifika%C4%8Dn%C3%AD kurzy podminky&url=http%3A%2F%2Fwww.czporadna.cz1
94http://search.seznam.cz/?q=Do kdy se mus%C3%ADm nahl%C3%A1sit na %C3%BA%C5%99ad pr%C3%A1ce&url=http%1
95http://search.seznam.cz/?q=pro%C4%8D %C5%BEloutnou listy mu%C5%A1k%C3%A1t%C5%AF&url=http%3A%2F%2Fwww1
96http://search.seznam.cz/?q=lu%C5%A1t%C3%ADme k%C5%99%C3%AD%C5%BEovky n%C3%A1pov%C4%9Bda&url=http%3A%1
97http://search.seznam.cz/?q=ocet odpady&url=http%3A%2F%2Fwww.czporadna.cz%2Fodpad&v=2&c=1&data2=BBXWd1
98http://search.seznam.cz/?q=boule p%C5%99ed uchem&url=http%3A%2F%2Fwww.czporadna.cz%2F2251%2Fudelala-1
99http://search.seznam.cz/?q=Zmrzla vejce&url=http%3A%2F%2Fwww.czporadna.cz%2F42062%2Fzmrzla-vejce-v-c1
100http://search.seznam.cz/?q=zlomen%C3%A1 ruka rekonvalescence&url=http%3A%2F%2Fwww.czporadna.cz%2F2291

Ďalšie odkazovače

Služba je prevádzkovaná na serveroch spoločnosti WEBHOUSE
Copyright © 2004-2019 WebHouse
All Rights Reserved